JOHTOKUNTA

Suomi-koulun ylin päättävä elin on yleiskokous ja toimeenpaneva elin on johtokunta, jonka yleiskokous valitsee vuosittain. 

Lukuvuonna 2022-2023 johtokuntaan kuuluvat:

Heidi Teno-Zerbo:                puheenjohtaja (koulun johtaja)
Elina Tolppanen:                    varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Matleena Scherrer:              HSK-yhteyshenkilö
Pauliina Haustein:                 vanhempainedustaja
Laura Zumbühl:                      vanhempainedustaja
kaikki opettajat (jotka valitsevat keskuudestaan edustajat joka kokoukseen)