Suomi-koulun ylin päättävä elin on yleiskokous ja toimeenpaneva elin on johtokunta, jonka yleiskokous valitsee vuosittain. 


Lukuvuonna 2022-2023 johtokuntaan kuuluvat:

Heidi Teno-Zerbo: puheenjohtaja (koulun johtaja)
Elina Tolppanen: varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
Matleena Scherrer: HSK-yhteyshenkilö
Pauliina Haustein: vanhempainedustaja
Laura Zumbühl: vanhempainedustaja
kaikki opettajat (jotka valitsevat keskuudestaan edustajat joka kokoukseen)