JOHTOKUNTA

Suomi-koulun ylin päättävä elin on yleiskokous ja toimeenpaneva elin on johtokunta, jonka yleiskokous valitsee vuosittain. Lukuvuonna 2022-2023 johtokuntaan kuuluvat:

Heidi Teno-Zerbo:                puheenjohtaja (koulunjohtaja)
Sonja Degen:                         rahastonhoitaja, varapuheenjohtaja
Matleena Scherrer:               HSK-yhteyshenkilö
Pauliina Haustein:                vanhempainedustaja
Jon Lindholm:                        vanhempainedustaja
kaikki opettajat (jotka valitsevat keskuudestaan edustajat joka kokoukseen)