Suomi-koulun ylin päättävä elin on yleiskokous ja toimeenpaneva elin on johtokunta, jonka yleiskokous valitsee vuosittain. 


Lukuvuonna 2020-2021 johtokuntaan kuuluvat:

Katja Minder: puheenjohtaja (koulun johtaja) ja HSK-koordinaattori
Anne Comment: varapuheenjohtaja
Raija Albert: rahastonhoitaja
Nina Hietala: SVFF-koordinaattori
Marjukka Kalliokoski: vanhempainedustaja
Heidi Teno-Zerbo: vanhempainedustaja
kaikki opettajat (jotka valitsevat keskuudestaan edustajat joka kokoukseen)