OPETUSRYHMÄT 

Opetusryhmien määrä vaihtelee lukuvuodesta toiseen, ja ryhmäjako tehdään aina oppilasmäärää sekä oppilaiden ikä- ja taitojakaumaa silmällä pitäen. 

Baselin Suomi-koulussa toimii lukuvuonna 2020–2021 yhteensä neljä koululaisryhmää sekä alle kolmivuotiaille lapsille suunnattu laulu- ja leikkiryhmä Taaperot.

 

TAAPEROT (0–3 -vuotiaat) 

Taaperot on alle kolmivuotiaille lapsille suunnattu laulu- ja leikkiryhmä, johon lapset tulevat yhdessä vanhempansa tai muun huoltajansa kanssa. Suomen kieleen tutustutaan laulujen, lorujen ja yksinkertaisten leikkien kautta. Lasten iän ja taitojen karttuessa tunnin kulkuun tuovat vaihtelua muun muassa helpot askartelutehtävät. 

Ryhmän opettajana toimivat lukuvuonna 2020–2021 Anne Comment ja Katja Minder.

 

LORULISKOT (alle kouluikäiset) 

Loruliskojen ryhmässä pääpaino on suomen kielen puhumisessa ja kuullun ymmärtämisessä. Näitä taitoja harjoitellaan mm. laulujen, leikkien, satujen ja lorujen avulla. Suomen kielen taitoja harjoitellaan niin yhdessä opettajan kanssa kuin myös koko ryhmän kesken.

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2020–2021 Annika Välimäki.


AAKKKOSAHMAT (1-luokkalaiset)

Aakkosahmojen ryhmässä lapsia motivoidaan käyttämään suomen kieltä ja ilmaisemaan itseään vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaat tutustuvat suomen kielen äänne-kirjain vastaavuuteen ja harjoittelevat vähitellen tunnistamaan ja tuottamaan kirjaimia, tavuja ja sanoja.

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2020–2021 Niina Kaartinen.


TAVUTINTIT (2–3 -luokkalaiset)

Tavutinteissä keskitytään kirjaimiin, tavuihin ja sanoihin, niiden kirjoittamiseen ja lausumiseen. Lukuvuoden pääaiheina ovat viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat, joiden kautta tullaan puhumaan Suomen luonnosta sekä suomalaisista merkkipäivistä.

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2020–2021 Helga Karen.

 

KIRJAKARHUT (4–6 -luokkalaiset) 

Kirjakarhujen ryhmässä harjoitellaan suomen kielen suullisia ja kirjallisia taitoja erilaisia tehtäviä, leikkejä ja pelejä apuna käyttäen. Oikeinkirjoitusta harjoitellaan sana- ja lausetasolla sekä kirjoitetaan pieniä kertomuksia. Tunneilla harjoitellaan myös luetunymmärtämistä ja lukusujuvuutta sekä laajennetaan sanavarastoa.

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2020–2021 Jaana Mäenpää-Bergman.

 

LAUANTAILEIJONAT (14–17 -vuotiaat)

 Tänä vuonna Lauantaileijonien teemoina ovat Suomen valtio ja sen historia, suomalainen kirjallisuus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja merkittävät ajankohtaiset asiat. Kielenhuollossa keskitytään oppilaskohtaisiin tavoitteisiin oikeinkirjoituksesta monipuoliseen kielenkäyttöön ja monipuolisten lauseiden rakentamiseen. Oppilaat kehittävät lukutaitoaan valitsemalla ja lukemalla vuoden aikana itselleen uuden suomenkielisen suomalaisen teoksen.  Lukuvuoden aikana tehdään monipuolisesti kirjoitusharjoituksia kertovasta fiktiosta kantaa ottavaan esseepohjaiseen kirjoitustyöhön.

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2020–2021 Sini Malminiemi.