OPETUSRYHMÄT 

Opetusryhmien määrä vaihtelee lukuvuodesta toiseen, ja ryhmäjako tehdään aina oppilasmäärää sekä oppilaiden ikä- ja taitojakaumaa silmällä pitäen. 

Baselin Suomi-koulussa toimii lukuvuonna 2021–2022 yhteensä neljä koululaisryhmää sekä alle kolmivuotiaille lapsille suunnattu laulu- ja leikkiryhmä Taaperot.

 

TAAPEROT (0–3 -vuotiaat) 

Taaperot on alle kolmivuotiaille lapsille suunnattu laulu- ja leikkiryhmä, johon lapset tulevat yhdessä vanhempansa tai muun huoltajansa kanssa. Suomen kieleen tutustutaan laulujen, lorujen ja yksinkertaisten leikkien kautta. Lasten iän ja taitojen karttuessa tunnin kulkuun tuovat vaihtelua muun muassa helpot askartelutehtävät. 

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2021–2022 Anne Comment

 

LORULISKOT (alle kouluikäiset) 

Loruliskojen ryhmässä pääpaino on suomen kielen puhumisessa ja kuullun ymmärtämisessä. Näitä taitoja harjoitellaan mm. laulujen, leikkien, satujen ja lorujen avulla. Suomen kielen taitoja harjoitellaan niin yhdessä opettajan kanssa kuin myös koko ryhmän kesken.

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2021–2022 Anniina Veijalainen.


TAVUTINTIT (1-2-luokkalaiset)

Tavutinteissä lapsia motivoidaan käyttämään suomen kieltä ja ilmaisemaan itseään vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaat tutustuvat suomen kielen äänne-kirjain vastaavuuteen ja harjoittelevat tunnistamaan ja tuottamaan kirjaimia, tavuja ja sanoja.

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2021–2022 Annika Välimäki.


SANASUDET (2–3 -luokkalaiset)

Sanasusien ryhmässä keskitytään kirjaimiin, tavuihin ja sanoihin, niiden kirjoittamiseen ja lausumiseen. Lukuvuoden pääaiheina ovat viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat, joiden kautta tullaan puhumaan Suomen luonnosta sekä suomalaisista merkkipäivistä.

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2021–2022 Jaana Mäenpää-Bergman.

 

KIRJAKARHUT (4–6 -luokkalaiset) 

Kirjakarhujen ryhmässä harjoitellaan suomen kielen suullisia ja kirjallisia taitoja erilaisia tehtäviä, leikkejä ja pelejä apuna käyttäen. Oikeinkirjoitusta harjoitellaan sana- ja lausetasolla sekä kirjoitetaan pieniä kertomuksia. Tunneilla harjoitellaan myös luetunymmärtämistä ja lukusujuvuutta sekä laajennetaan sanavarastoa.

Ryhmän opettajana toimii lukuvuonna 2021–2022 Elli Edgren.

 

LAUANTAILEIJONAT (14–17 -vuotiaat)

 Tänä vuonna Lauantaileijonien ryhmä ei kokoonnu, koska meillä ei ole ikäryhmään kuuluvia oppilaita.