KOULURYHMÄT

Opetusryhmien määrä vaihtelee lukuvuodesta toiseen, ja ryhmäjako tehdään aina oppilasmäärää sekä oppilaiden ikä- ja taitojakaumaa silmällä pitäen. 

Baselin Suomi-koulussa toimii lukuvuonna 2023–2024 yksi koululaisryhmä Loruliskot sekä alle kolmivuotiaille lapsille suunnattu laulu- ja leikkiryhmä Taaperot.

 

TAAPEROT (0–3 -vuotiaat) 

Taaperot on alle kolmivuotiaille lapsille suunnattu laulu- ja leikkiryhmä, johon lapset tulevat yhdessä vanhempansa tai muun huoltajansa kanssa. Suomen kieleen tutustutaan laulujen, lorujen ja yksinkertaisten leikkien kautta. Lasten iän ja taitojen karttuessa tunnin kulkuun tuovat vaihtelua muun muassa helpot askartelutehtävät. 

 

LORULISKOT (esikouluikäiset) 

Loruliskojen ryhmässä pääpaino on suomen kielen puhumisessa ja kuullun ymmärtämisessä. Näitä taitoja harjoitellaan mm. laulujen, leikkien, satujen ja lorujen avulla. Suomen kielen taitoja harjoitellaan niin yhdessä opettajan kanssa kuin myös koko ryhmän kesken.


SANASUDET (kouluikäiset)

Huom! Ei ryhmää lukuvuonna 2023-2024.

Sanasusien ryhmässä keskitytään kirjaimiin, tavuihin ja sanoihin, niiden kirjoittamiseen ja lausumiseen. Lukuvuoden pääaiheina ovat viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat, joiden kautta tullaan puhumaan Suomen luonnosta sekä suomalaisista merkkipäivistä.